Lions Club Sopot

Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Club Sopot zaingurował swoją działalność 21 maja 1996 roku.
Najważniejszym osiągnięciem klubu było sprowadzenie przy współpracy LC Buxtehude (Niemcy), mammografu z Niemiec dla mieszkanek Sopotu (1998). Mammograf ten obsługiwał podopiecznych: Stowarzyszenia „Sopocki Dom” w Sopocie, Dom Pomocy Społecznej z ośrodkiem dziennego pobytu dla dzieci w Wejherowie, Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie i Fundację Św. Antoniego w Sopocie. LC Sopot uczestniczył w projekcie trójmiejskich Lionów zainicjowanym przez LC Gdańsk Amber - rewitalizacja boiska szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gdyni-Obłużu. 
Klub brał również udział w projektach ogólnokrajowych, do których zaliczyć należy pomoc powodzianom na południu Polski. Środki na działalność statutową Lioni z LC Sopot pozyskują m. in.od sponsorów, którzy od lat wspierają ich działania, są to: Apex -Thermo King z Sopotu i Bibus-Menos z Gdańska. 
Źródła pozyskiwania funduszy: spotkania artystyczne, połączone z występami artystów, aukcją dzieł sztuki i loterią fantową.
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez Klub w latach 1996-2014 to ok. 500.000 zł.
Organizujemy corocznie aukcję obrazów i innych dzieł sztuki poprzedzoną występami artystów kabaretów polskich. Wpływy kształtują się na poziomie od 20.000 do 30.000 złotych. Zgromadzone środki przekazujemy do ośrodków, które od lat wspieramy. Są to:

  • Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie koło Kartuz do którego przekazujemy leki ogólnego użytku, medykamenty, aparaty medyczne, witaminy, środki opatrunkowe i odleżynowe oraz słodycze;
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci z porażeniem mózgowym w Wejherowie gdzie przekazujemy pieluchy jednorazowe, środki opatrunkowe, napoje, słodycze, aparaty medyczne;
  • Stowarzyszenie "Sopocki Dom" otrzymuje środki na zakup wyposażenia, na organizację ferii zimowych i obozów letnich dla podopiecznych, na uczestnictwo podopiecznych w wydarzeniach kulturalnych itp., a aktualnie rozpoczyna się realizacja dużego projektu budowy ogródka rekreacyjnego przy "Sopockim Domu"
  • Fundacja Św. Antoniego w Sopocie środki na dofinansowanie posiłków dla bezdomnych w okresie świąt  Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych;.
  • indywidualnie rozpatrywane wnioski osób potrzebujących wsparcia, konsultowane z reguły z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.